chhubon@gmail.com 081-790 -4218

ฮอนด้า ซิตี้ (Honda City)

฿1,200.00 / Day

1200 บาท / วัน

 • 2015
 • น้ำมันเบนซิน
 • เกียร์ออโต้
 • 16 กิโลเมตร /ลิตร
 • 4 คน
 • 1500 cc
 • 4 ประตู
 • ไม่จำกัดระยะทางตามเงื่อนไข
฿1,200.00
 • Avaiable
 • Rent full day: No . Rent Hour: Yes

Booking Form

เอกสารรับรถ

 • 1 ใบขับขี่ (ส่งทางไลน์)
 • 2 บัตรประชาชน
 • 3 ไฟล์ ไป-กลับ (ส่งทางไลน์)
 • 4 เงินประกันการเช่า 3000 บา หรือ 5,000 บาท หรือ 10,000 บาท แล้วแต่ขนาดรถ

 

เงื่อนไขการเช่ารถ 

 • ผู้เช่า รถเช่า ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้ขับขี่ รถเช่า ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และผู้ขับขี่ต้องเป็นบุคคลซึ่งระบุไว้ในสัญญาเช่าเท่านั้น
 • เช่ารถเป็นรายวัน ครบกำหนด 1 วัน ใน 24 ชั่วโมง คืนรถเกินเวลา 1 ชม. คิดเพิ่มชั่วโมงละ 100 – 200 บาท เกิน 5 ชั่วโมงขึ้นไป คิดเป็น 1 วัน
 • ใช้รถใช้ได้ในพื้นที่ อุบล ยโส ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ถ้าใช้นอกพื้นที่คิดเพิ่มอีกวันละ 600 บาท
 • เงินประกัน 3000฿- 5,000฿ บาท หรือ 10,000 บาท ตามขนาดรถ

Send your requirement to us. We will check email and contact you soon.